Tömma Dödsbo

Vi tömmer dödsbo i hela Skåne

I samråd med anhörig eller god man utför vi tömning av dödsbo. När vi tömmer objektet ingår sortering och bortforsling av hela bohaget inklusive saker i förråd, källare, vind, garage och andra biytor. Vi tar ansvar för hela processen så att du som anhörig får hjälp med ett av de svåra momenten efter en anhörigs bortgång. Som anhörig får du givetvis full insyn i vårt arbete med tömningen av dödsboet.


Dödsbo i alla olika storlekar

Vi garanterar att allt som forslas bort hanteras på ett miljövänligt sätt. En tömning av ett dödsbo inkluderar alla moment som krävs för att det sedan ska kunna göras en flyttstädning. Tömningen är så att säga komplett.

Vår omsorgsfulla och noggranna personal packar och sorterar alla föremål i bohaget och sedan sköter vi också om bortforslingen. Om vissa föremål ska magasineras kan vi också ordna med det. I övrigt transporterar vi föremålen i bohaget till återvinningen eller välgörenhet.

Dödsbotömning och återvinning

Större uppdrag = kostnadsfri offert

Avgörande för priset är även framkomligheten samt om det finns hiss. Inga jobb är för små eller för stora, vi utför alla uppdrag. Kontakta oss så kommer vi mer än gärna ut och tittar kostnadsfritt för att lämna ett korrekt pris. Det gör vi för att uppskatta dess omfattning och arbetsinsats samt vad som skall ingå i tjänsten.


Helhetslösning med flyttstäd

Vi kan erbjuda snabba och flexibla helhetslösningar. Efter tömningen av bostaden kan vi även ombesörja flyttstädning.


Vanliga frågor om dödsbo


Ingen av arvingarna får ta egendom från dödsboet innan bouppteckningen är klar så en tömning av dödsboet får endast utföras efter bouppteckningen.

En bouppteckning kan utföras privat eller med hjälp av en begravningsbyrå eller en jurist.

Vi kan erbjuda ett fast pris om vi kan komma och titta, annars debiterar vi 1000:- per timme.
Då ingår 2 personer samt vår stora lastbil.

Vi utför dödsbo tömningar samt dödsbo städningar i hela Skåne.

Ja, Vi kan hjälpa er med magasinering av de tillhörigheter i dödsboet som du önskar behålla.