Skräphantering Malmö

Bortforsling av skräp och möbler

Hjälp att köra till tippen i Malmö

Winfield kan hjälpa dig med alla dina behov inom bortforsling av grovsopor, skräp eller möbler till återvinning. Vi är dig behjälplig med alla moment, från insamling till sortering och därefter också själva transporten. Vår tillgång till många olika fordon för transporten så är ingen uppgift för svår för oss.

Allt som forslas bort hanteras på ett miljövänligt sätt.

Vi kan oftast utföra hämtningen med kort varsel

Röjning av källare och vind

Behöver du röja, städa ur eller tömma din källare, din vind eller ditt garage? Vi tar oss an alla uppdrag inom röjning, rivning och tömning. Det spelar ingen roll om du bara önskar röja ur garaget för att köra iväg skräp till återvinningen eller om du har ett helt dödsbo att ta hand om.

Vi tar oss an alla uppdrag med samma servicekänsla och inget uppdrag är egentligen för litet.

Köra till tippen i Malmö

Större uppdrag = Kostnadsfri offert

Vi kommer gärna ut och tittar kostnadsfritt för att lämna ett korrekt pris. Det gör vi för att uppskatta dess omfattning och arbetsinsats samt vad som skall ingå i tjänsten.

Avgörande för priset är även framkomligheten samt om det finns hiss. Vi tar oss an alla uppdrag med samma servicekänsla och inget uppdrag är egentligen för litet.


Återvinning och miljö

Vid bortforslingen ser vi till att alla de saker du inte vill behålla återvinns på det mest optimala sättet ur miljösynpunkt, allt enligt vår strikta miljöpolicy.


Storstädning i samband med skräphantering

I samband med att du anlitar oss på Winfield för skräphantering kan du med fördel även beställa storstädning. Det kan till exempel handla om att städa ur förråd, garage, källare och vindsutrymmen efter sortering och bortforsling av de saker du inte vill behålla.

Vår storstädning är komplett och på denna kostnad finns möjlighet till RUT-avdrag med 50% av kostnaden.